Hvad er Peppol og hvorfor hypen?

Jesper Larsen
Jesper Larsen

Indehaver

I mange år har Peppol, i forbindelse med e-fakturering, været et tilbagevende emne og de facto ”best practice”, når det kommer til at finde de rigtige erhvervsformater og udveksle kanaler til at integrere leverandører og indkøbere elektronisk. Især inden for handel på tværs af landegrænser har Peppol haft en styrke, men nu er Peppol-netværket i hastig vækst som standard løsning i indenrigshandlen i Europa.

Men hvad er Peppol egentlig?

Peppol forklares meget enkelt: Det er et netværk til udveksling aferhvervsdokumenter med foruddefinerede erhvervsformater og en dybt forankret styring, som sikrer, at Peppol-netværket køres fair, åbent og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af OpenPeppol (organisationen, der ejer Peppol-netværket).

Erhvervsdokumentudvekslingsnetværket eller det, der ofte omtales som Peppol-infrastrukturen eller endda modellen med de fire hjørner, er et åbent netværk, hvor centrale komponenter sikrer, at indkøbere og leverandører har mulighed for at sende og modtage elektroniske forretningsdokumenter gennem certificerede Peppol-serviceleverendører også omtalt som Peppol Access Points. Disse tjenesteudbydere sørger for, at Peppol-specifikationerne overholdes og implementeres, og de svarer direkte til deres Peppol-myndighed med hvem, de har underskrevet en kontrakt om levering af dokumentudvekslingstjenester til indkøbere og leverandører.

Forretningsformatet i Peppol kaldes Peppol BIS (Business Interoperability Specifications). I det væsentligste er dette XML-format baseret på UBL-standarden (Universat Business Language). Disse BIS-dokumenter skal overholde Peppols retningslinjer og regler. Hvert BIS-dokument skal altid valideres, før det sendes ud til en modtager i Peppol-netværket. OpenPeppol leverer valideringsartefakterne for at sikre overholdelse af BIS-specifikationen, og det er en certificeret Peppol-serviceleverandørs ansvar at sikre, at hvert BIS-dokument er kompatibelt.

Hvad er Peppol så ikke?

Ofte forveksles Peppol med en central dokumentportal, hvor afsendere kan levere BIS-dokumenter. Faktisk er Peppol det modsatte. Der er ingen centrale systemer, der håndterer udveksling af dokumenter i Peppol-netværket. Det er udelukkende det, de certificerede Peppol serviceudbydere/Access Pionts håndterer. Indkøbere og leverandører engagerer disse Peppol-udbydere, som derefter tager sig af alle de tekniske aspekter, der kræves for at fungere i Peppol eDelivery-netværket. Der er dog leverandører eller indkøbere, der vælger at implementere et Access Point til håndtering af deres egne udvekslinger, men disse virksomheder skal have den nødvendige ekspertise og det tekniske miljø for at køre et kompatibelt Peppol Access Point. Se en liste over alle certificerede Peppol-udbydere her:

Certificerede Peppol Access Points (Aps) https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

Hvorfor så hypen?

Hvad gør Peppol bedre end andre alternativer til dokumentudveksling? Kort sagt; Peppol anvender det, der kaldes Dynamic Discovery. Denne opslagsmekanisme sikrer, at afsendere kan levere deres forretningsdokumenter til deres modtagere ved stort set kun at skulle kende modtagerens Peppol ID. Gennem en række opslag på internettet kan afsenderens Access Point dynamisk finde modtagerens Access Point. Dette Peppol ID kan være alt fra et GNL-nummer, momsnummer osv., alt efter hvilket land modtageren befinder sig i. Det dynamiske opslag sikrer, at afsendere, modtagere og deres Access Points ikke behøver at have foruddefinerede forbindelser eller foretage test med hinanden. Dette fjerner behovet for forhåndstest og tosidet udviklingsaftaler. Du kan simpelthen tilslutte dig fra dag et, fordi standarderne er veldefinerede, alle udgående dokumenter skal valideres for at sikre høj datakvalitet, og netværket er åbent for alle, hvilket sikrer fuld adgang for alle deltagere.

Hold øje med det næste blogopslag om, hvor Peppol kan bruges, her vil jeg forsøge at nedbryde de forskellige nationale tilgange til Peppol.

Læs videre: